Klantvragen

 

 

 

Medewerkersontwikkeling

Reorganisatie:

Er vervallen banen. HOE moeten we medewerkers van werk naar werk begeleiden?

 

Duurzame inzetbaarheid:

Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers in hun verschillende levensfases optimaal van waarde kunnen zijn voor onze organisatie? Hoe bereik ik dat ze vitaal blijven en duurzaam inzetbaar in een veranderende arbeidsmarkt?

 

Competentiemanagement:

De wereld om ons heen verandert. Klanten stellen nieuwe eisen aan onze organisatie. Hoe brengen we de competenties van medewerkers dusdanig in lijn met de strategie en de doelstellingen van de organisatie zodat we de medewerkers behouden voor de organisatie en hen toerusten voor de veranderende taken.

 

Organisatieontwikkeling

HR plannen:

De directie bepaalt de HR-agenda in onze organisatie. Hoe zorg ik er als HR-professional voor dat ik invloed kan uitoefenen op deze HR-agenda? En op HR-thema's die ik van belang vind?

 

Strategische Personeelsplanning:

Hebben we de goede mensen in huis? In hoeverre wijkt het toekomstig benodigd personeel af van het huidig beschikbare personeel? Hoe groot is het ontwikkelpotentieel van onze medewerkers? Wat is de optimale samenstelling van mijn personeelsbestand in termen van vast en flexibel?

 

Kenniscentrum HR:

Welke actuele ontwikkelingen op HR-gebied zijn van belang voor onze organisatie? Hoe spelen we daar het beste op in?

 

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden:

Onze organisatie staat op het punt te fuseren. Hoe brengen we de arbeidsvoorwaarden van beide organisaties op één lijn? Hoe kunnen we die harmoniseren? Binnenkort stoten we een bedrijfsonderdeel af. Welke gevolgen heeft dit voor ons HR-beleid?

 

Projecten

Interim manager HRM/Kwartiermaker: Wat is de rol en positie (herdefiniering) van de afdeling HRM?

 

Fusiebegeleiding HRM aspecten: Wat moet er aan begeleiding plaatsvinden van de personele aangelegenheden in een fusie traject.

 

Herstructureren processen: Hoe moeten wij op basis van de klantvraag de HRM producten en processen optimaliseren en aansluiten bij de nieuwe besturingsfilosofie en inrichting van de organisatie?

 

 

 

KLANTVRAGEN